1984 Hawaii with Friends

Hawaii with Friends

1984Hawaii, Bob Clifford with his fish
Hawaii
Hawaii birthday
Hawaii
Hawaii observatory?
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii


David and Mark tripHawaii
En route to Hawaii?
En route to Hawaii?
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Mom and Cliffords. Hawaii?
Hawaii?
Hawaii
Hawaii, Bob Clifford catching a fish
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii?
Hawaii?
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Hawaii
Hawaii
Hawaii with Bob, Donna, and Paul Clifford
Mom in Hawaii
Mom in Hawaii
Hawaii
Hawaii with friends
Hawaii with friends
Bob and Colleen Fox, Hawaii
Neil and Polly Opprecht, Hawaii
Tom and Sandy Jones, Hawaii
Lynette and Dan O'Neill, Hawaii
Kathy and Jim Von Der Linn, Hawaii
Lynette and Sandy, Hawaii
Hawaii spring 1984
Hawaii spring 1984
Hawaii spring 1984
Hawaii spring 1984
Hawaii spring 1984